Remont drogi powiatowej Nr 1395N odc. Jachowo – Lutkowo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Remont drogi powiatowej Nr 1395N odc. Jachowo – Lutkowo   

Nazwa zdania: Remont drogi powiatowej Nr 1395N odc. Jachowo – Lutkowo   

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 241 578,73 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 169 105,11 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi powiatowej w zakresie:

  1. Odtworzenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,475 km
  2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni jezdni z wywiezieniem – 5,0 m2
  3. Profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa i stabilizacja mechaniczna - 1 662,50 m2
  4. Skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 475,00 m2
  5. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 8 cm z betonu asfaltowego SMA 16 z transportem – 1 662,50 m2
  6. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm/szer. 0,50m – 475,00 m2

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj