Remont drogi powiatowej Nr 1397N odc. Wysoka Braniewska – Pakosze

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Remont drogi powiatowej Nr 1397N odc. Wysoka Braniewska – Pakosze   

Nazwa zdania: Remont drogi powiatowej Nr 1397N odc. Wysoka Braniewska – Pakosze   

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 357 020,98 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 249 914,69 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi powiatowej w zakresie:

  1. Odtworzenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,580 km
  2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni jezdni z wywiezieniem – 10,0 m2
  3. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 5 742,00 m2
  4. Skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 5 742,00 m2
  5. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W lub AC 16W śred. 75 kg/m2 z transportem – 215,33 Mg
  6. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego SMA 16 z transportem – 2 871,00 m2
  7. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm/szer. 0,50m – 580,00 m2

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj