Otoczenie drogi

Refinance
Wykonanie nasadzeń kwiatów, drzew ozdobnych i liściastych w ciągu drogi powiatowej nr 1346N m. Lechowo przez Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa "Lechowianie" w ramch projektu "Wieś barwna i kwitnąca"

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj