Narodowy program przebudowy dróg lokalnych

Refinance
Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo - Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra (2017)

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Probukcyjno - Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1381N odc. Braniewo - Zawierz (2014)

Remont drogi, jest kontynuacją prowadzonych od kilku lat napraw nawierzchni brukowej jezdni (układane odcinki wyrównania i nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego). Remont polega m.in. na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, ułożeniu poboczy z kruszywa, remoncie ciągu pieszego (chodnik na odcinku od ul. Grota Roweckiego do osiedla), wykonaniu przejścia dla pieszych oraz montażu barier energochłonnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania.

Wykonawca robót: Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa .

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj