Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Inwestycja w trakcie realizacji:

Nazwa zadania: Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego 

Inwestor: Powiat Braniewski 

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16.05.2022 r. 

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński 

Wartość inwestycji: 9 461 670,70 zł brutto 

Wartość dofinansowania (Kwota Promesy) wynosi 8 540 500,00 zł 

Inwestycja polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych Nr 1397N odc. Pakosze - Bornity (na fragmencie od Pakosz do Kierpajn)  oraz 1399N odc. Bornity - Augustyny (na fragmencie od Bornit do granicy powiatu).  

Łączna długość dróg objętych przebudową to 5,73 km. W ramach inwestycji przewiduje się m. in. podniesienie nośności konstrukcji nawierzchni, poszerzenie pasów ruchu, poprawę odwodnienia, wykonanie zjazdów.

W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt budowlany, który zaplanowano w terminie do 2022.12.31. 

Termin realizacji całej inwestycji w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" do dnia 2023.12.31 

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie zlokalizował w ciągu drogi powiatowej Nr 1397N na odc. Pakosze - Bornity oraz DP Nr 1399N na odc. Bornity - Augustyny tablice informujące o dofinansowaniu inwestycji. 

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj