Remont drogi powiatowej Nr 1391N odc. Podleśne – Gronówko

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Remont drogi powiatowej Nr 1391N odc. Podleśne – Gronówko  

Nazwa zdania: Remont drogi powiatowej Nr 1391N odc. Podleśne – Gronówko    

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 247 419,21 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 173 193,45 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi powiatowej w zakresie:

  1. Odtworzenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,720 km
  2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do istniejącej nawierzchni jezdni z wywiezieniem – 10,0 m2
  3. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 2 880,00 m2
  4. Skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 2 880,00 m2
  5. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego SMA 16 z transportem – 2 880,00 m2
  6. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 5 cm/szer. 0,50m – 720,00 m2

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj