Remont drogi powiatowej Nr 1352N odc. Lubianka – Wopy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Remont drogi powiatowej Nr 1352N odc. Lubianka – Wopy  

Nazwa zdania: Remont drogi powiatowej Nr 1352N odc. Lubianka – Wopy  

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 373 870,70 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 261 709,49 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi powiatowej w zakresie:

  1. Odtworzenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót  – 0,660 km
  2. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 5 544,00 m2
  3. Skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 5 544,00 m2
  4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC 11W lub AC 16W śred. 75 kg/m2 z transportem– 2 772,00 m2
  5. Wykonanie warstwy ścieralnej z BA SMA 16 gr. 5cm z transportem – 2 772,00 m2
  6. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm/szer. 0,50m – 660,00 m2

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj