Remont drogi powiatowej Nr 1338N odc. Księżno – Bronki 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Remont drogi powiatowej Nr 1338N odc. Księżno – Bronki 

Nazwa zdania: Remont drogi powiatowej Nr 1338N odc. Księżno – Bronki 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 141 723,32 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 99 206,32 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi powiatowej w zakresie  

  1. Odtworzenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,245 km
  2. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 1 715,00 m2
  3. Skropienie (C60 BP3 ZM) nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 1 715,00 m2
  4. Profilowanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 11W średniej grubości 2 cm – 42,00 Mg z transportem
  5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC 11W lub AC 16W śred. 75 kg/m2 z transportem – 857,50 m2
  6. Wykonanie warstwy ścieralnej z BA SMA 16 gr. 5cm z transportem – 857,50 m2
  7. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 8 cm/szer. 0,50m – 245,00 m2

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj