Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1314N odc. Rogity – Świętochowo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Fundusz Dróg Samorządowych - Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1314N odc. Rogity – Świętochowo

Nazwa zdania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1314N odc. Rogity – Świętochowo

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Wartość inwestycji: 220 230,93 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 110 115,46 zł.

oraz z budżetu Powiatu Braniewskiego w wysokości 110 115,47 zł. w tym z budżetu Gminy Braniewo w wysokości 40 00,00 zł.

Droga powiatowa Nr 1314N na odc. Rogity – Świętochowo posiada istniejącą nawierzchnię tłuczniową. W nawierzchni występowały zapadnięcia, deformacje, wyboje i ubytki.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi o dł. 0,607 km w zakresie:

  1. Wykonanie miejsca do wymijania się pojazdów.
  2. Wykonania podbudowy na mijankach z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
  3. Wykonania warstwy wiążącej z BA AC 22W gr. 6 cm.
  4. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z betonu asfaltowego do cienkich warstw BBTM

Zły stan techniczny drogi na odcinku objętym opracowaniem stanowi duże utrudnienie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności. Wykonane roboty na drodze pozwolą na swobodny transport. Realizacja remontu drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach gminy Braniewo, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

Roboty zostały zakończone w dniu 23.11.2020 r. 

  

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj