Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie. Etap 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie. Etap 1

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie. Etap 1

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: Firma Handlowo Usługowa ELMER Przemysław Dolot, Wilczęta 103; 14-405 Wilczęta; Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe JURKOP Jerzy Kozińczak ul. Słoneczna 7/4; 14-400 Pasłęk

Planowana wartość inwestycji: 1 250 878,45 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości: 625 439,22 zł.

oraz z budżetu Powiatu Braniewskiego w wysokości 625 439,23 zł. w tym z budżetu Gminy Miasta Braniewa w wysokości 200 000,00 zł.     

Droga powiatowa Nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie posiada nawierzchnię z brukowca. Występują zapadnięcia i koleiny w nawierzchni. Obniża to komfort podróżowania, podwyższa emisję hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy. Po str. L zlokalizowany jest ciąg pieszy częściowo o zniszczonej nawierzchni. Po str. L występuje pobocze gruntowe o szer. od 3,0 m do 4,0 m.

Przebudowa obejmuje odcinek ul. Stefczyka od przejazdu kolejowego do ul. Grota Roweckiego.

Planowany zakres prac:

  1. Wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
  2. Wykonanie prac związanych z branżą elektryczną i energetyczną.
  3. Roboty ziemne wykopy i nasypy.
  4. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
  5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC22W, warstwy wiążącej AC22W.
  6. Wykonanie warstwy ścieralnej SMA16 gr. 6 cm.
  7. Wykonanie ciągów pieszych, miejsc postojowych, peronów komunikacji pasażerskiej.
  8. Wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego.
  9. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.

 

Wykonanie przebudowy pozwoli na swobodny transport po odcinku, który obecnie nie posiada odpowiedniej nawierzchni. Realizacja przebudowy drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach miasta i gminy Braniewo, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

2020.08.18

 

Droga powiatowa Nr 1381N ul. Stefczyka 10.07.2020

 

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj