Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1316N odc. m. Gronowo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Fundusz Dróg Samorządowych - Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1316N odc. m. Gronowo

Nazwa zdania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1316N odc. m. Gronowo

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Wartość inwestycji: 320 548,35 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 160 274,17 zł.

oraz z budżetu Powiatu Braniewskiego w wysokości 160 274,18 zł. w tym z budżetu Gminy Braniewo w wysokości 40 00,00 zł.

Droga powiatowa Nr 1316N na odc. m. Gronowo posiada istniejącą nawierzchnię bitumiczną. W nawierzchni występowały zapadnięcia, deformacje, wyboje i ubytki.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie remontu drogi o dł. 0,931 km w zakresie:

  1. Wykonania warstwy wyrównawczej z BA AC 16W gr. 2 cm.
  2. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z SMA8.
  3. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej C90/3.

Zły stan techniczny drogi na odcinku objętym opracowaniem stanowi duże utrudnienie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności. Wykonane roboty na drodze pozwolą na swobodny transport. Realizacja remontu drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach gminy Braniewo, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

  

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj