Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1344N odc. Kajnity - Pieniężno Pierwsze

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Fundusz Dróg Samorządowych - Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1344N odc. Kajnity - Pieniężno Pierwsze

Nazwa zdania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1344N odc. Kajnity – Pieniężno Pierwsze

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Wartość inwestycji: 451 446,08 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 225 723,04 zł.

oraz z budżetu Powiatu Braniewskiego w wysokości 225 723,04 zł. w tym z budżetu Gminy i Miasta Pieniężna w wysokości 100 00,00 zł.

 

Droga powiatowa Nr 1344N na odc. Kajnity - Pieniężno Pierwsze posiadała istniejącą nawierzchnię tłuczniową. W nawierzchni występowały zapadnięcia, deformacje, wyboje i ubytki.

Planowany zakres obejmował wykonanie remontu drogi o dł. 1,250 km w zakresie:

  1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC 11W gr. 4 cm.
  2. Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego SMA8 gr. 4 cm.
  3. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o szr. 0,5 m i gr. warstwy 8 cm wraz z nawierzchnią istniejących zjazdów.

 

Zły stan techniczny drogi na odcinku objętym opracowaniem stanowił duże utrudnienie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności. Wykonane roboty na drodze pozwolą na swobodny transport. Realizacja remontu drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach gminy Pieniężno, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

Roboty zostały odebrane w dniu 19.06.2020 r. 

     

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj