Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Krzekoty – Wyszkowo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Krzekoty – Wyszkowo

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1397N odc. Krzekoty – Wyszkowo

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Całkowita wartość inwestycji: 1 186 000,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 616 221,60 zł.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi o dł. 0,996 km w zakresie:

 1. Wytyczenie trasy oraz pomiary w okresie trwania robót – 0,996 km
 2. Wznowienie geodezyjnych punktów granicznych w pasie drogowym – 28 szt.
 3. Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów oraz usunięcie odrostów z pni drzew – 0,10 ha
 4. Karczowanie pnia drzewa średnica 46-55 cm – 2 szt.
 5. Karczowanie pnia drzewa średnica 56-65 cm – 1 szt.
 6. Karczowanie pnia drzewa średnica 66-75 cm – 3 szt.
 7. Karczowanie pnia drzewa średnica 76-85 cm – 2 szt.
 8. Karczowanie pnia drzewa średnica 86-95 cm – 5 szt.
 9. Karczowanie pnia drzewa średnica 96-105 cm – 1 szt.
 10. Karczowanie pnia drzewa średnica 106-115 cm – 4 szt.
 11. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm z wywiezieniem - 10,00 m2
 12. Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna (grunt kat. III)  z wywozem – 695,20 m3
 13. Roboty ziemne nasypy z profilowaniem skarp i zagęszczeniem z pozyskaniem i dowozem materiału - 105,0 m3
 14. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 2 240,00 m2
 15. Wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm z sączkami co 30 m – 1 094,00 m2
 16. Ułożenie podbudowy 25 cm  z mieszanki związanej C3/4 – 1 094,00 m2
 17. Wykonanie podbudowy 20 cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 – 1 094,00 m2
 18. Wykonanie podbudowy 15cm z mieszanki niezwiązanej C90/3 na zjazdach - 150,00 m2
 19. Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 15 921,88 m2
 20. Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstw bitumicznych – 15 921,88 m2
 21. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W z dowozem – 234,35 Mg
 22. Ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych 120x120 wstępnie przesączanej asfaltem – 1 992,00 m2
 23. Wykonanie warstwy 6 cm z betonu asfaltowego AC 22W z transportem, na poszerzeniu                           - 1 094,00 m2
 24. Wykonanie warstwy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 16W z dowozem – 5 637,36 m2
 25. Ułożenie w-wy ścieralnej gr. 4 cm z SMA 8 z dowozem – 5 517,84 m2
 26. Odmulenie istniejących rowów przydrożnych - 1 900,00 mb
 27. Wykonanie ław żwirowych pod przepusty na zjazdach i pod peronem – 4,86 m3
 28. Ułożenie przepustów z rur HDPE o średnicy 40 cm pod zjazdami i peronem – 27,00 mb
 29. Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem i pozyskaniem materiału – 43,20 m3
 30. Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach i peronie – 6 szt.
 31. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa średniej grubości 10 cm – 996,0 m2

Stan przed przebudową:

W trakcie przebudowy:

TABLICA INFORMACYJNA 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj