Rozbudowa najważniejszych szlaków komunikacyjnych Powiatu Braniewskiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Inwestycja w trakcie realizacji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Inwestor: Powiat Braniewski
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16.05.2022 r.
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 12, 11-100 Lidzbark Warmiński
Wartość inwestycji: 9 461 670,70 zł brutto
Wartość dofinansowania (Kwota Promesy) wynosi 8 540 500,00 zł

Inwestycja polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych Nr 1397N odc. Pakosze - Bornity (na fragmencie od Pakosz do Kierpajn) oraz 1399N odc. Bornity - Augustyny (na fragmencie od Bornit do granicy powiatu).

Łączna długość dróg objętych przebudową to 5,73 km. W ramach inwestycji przewiduje się m. in. podniesienie nośności konstrukcji nawierzchni, poszerzenie pasów ruchu, poprawę odwodnienia, wykonanie zjazdów. W pierwszym etapie zostanie wykonany projekt budowlany, który zaplanowano w terminie do 2022.12.31. Termin realizacji całej inwestycji w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" do dnia 2023.12.31 Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie zlokalizował w ciągu drogi powiatowej Nr 1397N na odc. Pakosze - Bornity oraz DP Nr 1399N na odc. Bornity - Augustyny tablice informujące o dofinansowaniu inwestycji.

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj