Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo – Poprawa warunków komunikacyjnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo  – Poprawa warunków komunikacyjnych 

 

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N odc. Zawierz – Wielewo  – Poprawa warunków komunikacyjnych 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Wartość inwestycji: 724 830,08 zł 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 243 130,00 zł.

Droga powiatowa Nr 1381N na odc. Zawierz - Wielewo posiada istniejącą nawierzchnię brukową. W nawierzchni występowały zapadnięcia, deformacje elementów i ubytki.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi o dł. 0,99 km w zakresie:

  1. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W z dowozem – 297,00 Mg
  2. Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W z dowozem – 5 900,40 m2
  3. Ułożenie w-wy ścieralnej gr. 3 cm z SMA 8 z dowozem – 5 781,60 m2
  4. Odmulenie istniejących rowów przydrożnych – 1 100,00 m
  5. Wykonanie ław żwirowych pod przepusty na zjazdach i pod peronem – 4,05 m3
  6. Ułożenie przepustów z rur HDPE o śr 40 cm pod zjazdami – 27,00 m
  7. Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem i pozyskaniem materiału – 43,20 m3
  8. Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach – 6 szt.
  9. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa grubości 10 cm – 990,00 m2
  10. Ustawienie barier ochronnych stalowych - słupki co 4 m – 526,00 m

Zły stan techniczny drogi na odcinku objętym opracowaniem stanowi duże utrudnienie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności. Wykonane roboty na drodze pozwolą na swobodny transport. Realizacja remontu drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach gminy Braniewo, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

Dokumentacja fotograficzna po przebudowie  

 

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj