Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa – Poprawa warunków komunikacyjnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa – Poprawa warunków komunikacyjnych 

 

Inwestycja zakończona

Nazwa zdania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1330N odc. Chruściel – Dąbrowa – Poprawa warunków komunikacyjnych 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe TUGA Sp. z o.o., Nowy Dwór Gdański

Wartość inwestycji: 959 210,33 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 300 000,00 zł.

Droga powiatowa Nr 1330N na odc. Chruściel - Dąbrowa posiada istniejącą nawierzchnię bitumiczną. W nawierzchni występowały zapadnięcia, deformacje i ubytki.

Planowany zakres obejmować będzie wykonanie przebudowy drogi o dł. 0,950 km w zakresie:

 1. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W z dowozem – 247,00 Mg
 2. Ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych 120x120 wstępnie przesączanej asfaltem – 1 900.00 m2
 3. Wykonanie warstwy 6 cm z betonu asfaltowego AC 22W z transportem, na poszerzeniu – 560,00 m2
 4. Wykonanie warstwy wiążącej gr.4 cm z betonu asfaltowego AC 16W z dowozem                   – 5 434,0 m2
 5. Ułożenie w-wy ścieralnej gr. 6 cm z SMA 16 z dowozem – 5 282,00 m2
 6. Umocnienie darniną ( z pozyskaniem i dowozem ) dna rowu przydrożnego – 144,00 m2
 7. Umocnienie skarpy rowu przydrożnego płytami Jomb – 270,00 m2
 8. Odmulenie istniejących rowów przydrożnych – 1 000,00 m
 9. Wykonanie ław żwirowych pod przepusty na zjazdach i pod peronem – 0,54 m3
 10. Ułożenie przepustów z rur HDPE o śr 40 cm pod zjazdami – 27,00 m
 11. Zasypanie przepustów warstwami z zagęszczeniem i pozyskaniem materiału – 43,20 m3
 12. Obrukowanie wlotów i wylotów przepustów na zjazdach i peronie – 6 szt.
 13. Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej z kruszywa grubości 10 cm – 756,00 m2
 14. Ustawienie barier ochronnych stalowych - słupki co 4 m – 450,00 m
 15. Ustawienie krawężników betonowych 20 x 30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton C 12/15) – 388,00 m
 16. Ułożenie nawierzchni brukowej za krawężnikiem na chudym betonie – 194 m2

Zły stan techniczny drogi na odcinku objętym opracowaniem stanowi duże utrudnienie dla funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych i lokalnej społeczności. Wykonane roboty na drodze pozwolą na swobodny transport. Realizacja remontu drogi przyczyni się do rozwoju transportu i umożliwi inwestowanie na terenach gminy Braniewo, przez co poprawi się konkurencyjność lokalnych ośrodków gospodarczych.

 

 

 

 

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj