Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Refinance
Image

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N na odc. Bardyny – Stygajny, Długobór – Pakosze

Projekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63 %.

Rozwój projektu

W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu (DP 1342N). 

2016.11.28

09.01.2017

Podpisano umowę z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcynjo-Usługowym TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Podpisano umowę z MARPOL Ewa Gierałtowska ul. Staszica 21, 14-500 Braniewo na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla robót budowlanych: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1342N na odc. Bardyny-Stygajny; Długobór-Pakosze"

20.06.2017

22.08.2017

Zakończono pierwszy etap robót na odcinku Bardyny - Stygajny.

Zostały wznowione prace (etap II) zwiazane z realizacją zadania na odcinku Długobór - Pakosze

15.03.2018

lipiec 2018

Zostały zakończone prace remontowe na odcinku Długobór - Pakosze (etap II) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe TUGA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Adres

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Ulica: 14-500 Braniewo ul. Królewiecka 55

Telefon: (+48) 55 644 22 32

Email: zdp@zdpbraniewo.pl

Szukaj